THE ANSWER TO THE QUESTION: HOW DO YOU DO IT?

 

20150830_132223

THE ANSWER TO THE QUESTION: HOW DO YOU DO IT?”

After this recurring question I decided to publish the answer.
No, I do not

follow
any diet, but I do a little something. My choice of food is based on my day and I try to avoid the common traps, like eating more in the evening or taking fruits along with carbohydrates
I do some movement of course, but I’m not fanatical.
From tomorrow I will try to post daily the story of my day and the menu.
For those wishing to be updated in real time, can follow me on Instagram.
Obviously, before you follow any diet, consult your doctor, and remember that each of us has different needs.

LA RISPOSTA ALLA DOMANDA: “COME FAI?”

Dopo questa domanda ricorrente ho deciso di pubblicare la risposta.
No, non seguo alcuna dieta, ma qualcosina faccio. Scelgo gli alimenti in base alla mia giornata e cerco di  evitare le comuni trappole alimentari come, per esempio, mangiare di più alla sera o assumere la frutta insieme ai carboidrati. 
Faccio un po’ di movimento ovviamente, ma non da fanatica.

Da domani cercherò di postare quotidianamente il racconto della mia giornata e il relativo menù.
Per chi volesse essere aggiornato in tempo reale, può seguirmi su Instagram.
Ovviamente, prima di seguire qualsiasi dieta, consultate il vostro medico e ricordatevi che ognuno di noi ha esigenze diverse.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE: “JAK TY TO ROBISZ?”

Po tym powtarzającym się pytaniu postanowiłam napisać odpowiedź:
Nie, nie prowadzę żadnej diety, ale co nie co robię. Wybieram żywność w oparciu o mój dzień i staram się unikać typowych pułapek, jak na przykład, jeść więcej w godzinach wieczornych lub spozywac owoce wraz z węglowodanami… 
 Oczywiście potrzebne jest trochę ruchu, ale nie fanatyczką.
Od jutra postaram się opisywać codziennie historię mojego dnia i menu.
Dla tych, którzy chcą być na bieżąco, mogą sledzic mnie na Instagramie.
Oczywiście, przed zastosowaniem jakiejkolwiek diety, skonsultujcie się z lekarzem, i pamiętajcie, że każdy z nas ma inne potrzeby.

Advertisements

6 thoughts on “THE ANSWER TO THE QUESTION: HOW DO YOU DO IT?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s