HALLOWEEN

1

Here is another recurrence which is disputed whether it is right or not celebrate here in Europe. I have come to the conclusion that, since even here we celebrate All Saints Day and

the festival of the dead, why not do it here too in a fun way? I think, as long as we are alive and we can have fun, celebrate! I’d invent the day of rocks, puddles, mold and even imaginary friends. I think any excuse is good to smile and play.
I like this festival because we can exorcise what frightens us, accept the ugliness of the monsters, the differences and learn to live with what scares us apparently.
This year for the first time I brought my little girl of three years to the halloween party. She decided to dress up as a ghost, and in 10 minutes I created a suit of which she was really proud. Putting effort into the question “trick or treat”?! Unfortunately with little success, she has collected one candy. she has been more tender than frightening.
But the real tenderness came returning home, asking questions about the party and trying to confirm that all the monsters were fake.
Yes love, is only a game.

Ecco l’ennesima ricorrenza sulla quale si discute se è giusto o meno festeggiare qui in Europa. Io sono arrivata alla conclusione che, dato che anche qui festeggiamo il giorno di Ognissanti e la festa dei morti, perchè non farlo anche da noi in un modo divertente? Penso che, finche siamo vivi e possiamo divertirci, festeggiamo! Io inventerei anche la festa dei sassi, delle pozzanghere, della muffa e persino degli amici immaginari. Secondo me ogni scusa è buona per sorridere e giocare.
Di questa festa mi piace che possiamo esorcizzare ciò che ci fa paura, accettare la bruttezza dei mostri, le differenze e imparare a convivere con quello che ci spaventa all’apparenza.
Quest’anno per la prima volta ho portato la mia piccolina di 3 anni alla festa di halloween. Ha deciso di vestirsi da fantasmino, e in 10 minuti le ho creato il suo costumino del quale andava fiera. Impegnandosi tanto ha cominciato a chiedere “dolcetto o scherzetto”?! Purtroppo con scarsi risultati, infatti ha raccolto una sola caramellina. E’ stata più tenera che spaventosa.
Ma la vera tenerezza è arrivata dopo, tornando a casa, facendo domande sulla festa e cercando conferme sul fatto che tutti i mostri fossero finti.
Sì amore, è soltanto un gioco.

Oto jeszcze jedno Swieto, podczas którego jest spor, czy powinno sie czy nie, obchodzić tu w Europie. Doszłam do wniosku, że skoro tu rowniez świętujemy Dzień Wszystkich Świętych i Święto zmarłych, to dlaczego nie zrobić tego w zabawny sposób? Myślę, że dopóki żyjemy, warto jest się bawić i świętować! Gdybym mogla to wymyśliłabym nawet  święto kamyka, kałuży, pleśni, a nawet wyimaginowanych przyjaciół. Myślę, że każde usprawiedliwienia jest dobre do radości i zabawy.
Lubię Halloween, poprzez to, ze możemy stawic czolo temu co straszne, zaakceptować brzydotę potworów, różnice i nauczyć się żyć z tym, co przeraża.
W tym roku po raz pierwszy zabralam moja  trzyletnia coreczke na Halloween Party. Postanowiła przebrać się w ducha, a ja w 10 minut stworzyłam jej strój, z którego była niezmiernie dumna. Angażując sie bardzo zaczęła pytać “trick or treat”?! Niestety z niewielkim powodzeniem, dostała tylko jednego cukierka. Ten nasz duszek był bardziej rozbrajajacy niż przerażający.
Ale prawdziwe rozbrojenie przyszło podczas powrotu do domu, ze wzgredu na pytania o Swieto i ze wzgledu na szukanie potwierdzenia, że wszystkie potwory były nieprawdziwe.
Tak Kochanie, to tylko zabawa…

3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 20151030_161930 ghost - Copia

Advertisements

3 thoughts on “HALLOWEEN

  1. What effective halloween props and costumes. I live in a small fishing village in South Africa and nobody came trick or treating but it is taking off in the bigger towns.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s