A DAY ON A MOVIE SET

2

I thank everyone for having wished me on instagram a good flight … it gave me a great pleasure, but this time my trip was to a movie set, more precisely Airport Milan – Malpensa.

Ringrazio tutti per avermi augurato un buon volo su instagram… mi ha fatto un enorme piacere, ma questa volta il mio viaggio è stato verso un set cinematografico, piu precisamente l’aeroporto di Milano – Malpensa.

Dziękuję wszystkim za życzyenia mi na instagramie dobrego lotu … sprawiło mi to wielką przyjemność, za co bardzo dziekuje ale tym razem moja podróż była na plan filmowy, a dokładniej na lotnisku w Mediolanie – Malpensa.

4

Wake up at 4.30.

Sveglia ore 4.30. Si vede?

Pobudka o 4.30. Czy to widać?

6

A fast breakfast and off we go.

Una colazione lampo e si parte.

Szybkie sniadanie i zmykam na plan.

8

6.50 am I’m ready for make-up for the set.

Ore 6.50 sono pronta per il trucco per il set.

Godzina 06:50 jestem na miejscu gotowa do makijażu.

10

At work.

Si gira.

Gramy.

12

I play a stewardess.

Interpreto una hostess.

Gram role stuardessy.

13

14

14.30 lunch break with a lunch box for the whole team.
I had the idea to take a picture after having eaten half of it. Sorry, but I was very hungry!

Ore 14.30 pausa pranzo con lunch box per tutta la troupe.
Mi è venuto in mente di fotografare il pranzo  dopo averne divorato la metà. Scusate ma ero affamatissima!

14.30 przerwa na lunch z pudełka  dla całego zespołu.
Wpadlam na pomysł zdejcia po zjedzeniu połowy. Przepraszam, ale byłm bardzo głodna!

17

After a 15 minute break at work again.

Dopo 15 minuti di pausa di nuovo al lavoro.

Po 15 minutiwej  przerwie wracamy do pracy.

18

A surprise after 10 hours of footage from a …  beautiful woman! Thanks !!!

Una sorpresa dopo 10 ore di riprese da parte di… una bellissima donna! Grazie!!!

Niespodzianka po 10 godzinach pracy od … slicznej kobiety! Dzięki !!!

On tv next year!

Advertisements

10 thoughts on “A DAY ON A MOVIE SET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s