MILAN YOGA FESTIVAL

2

I recently participated in the Yoga Festival held in Milan. Unfortunately, my expectations were higher than what I found.
In order to participate you need to carry out the payment of the membership fee of 10,00 €, until here it’s ok, but after entering I felt as a spectator of multiple advertising of exhibitors. In short, I think the great thing about these events is the chance to learn and try new activities and products, but also that, in most of the booths, it was subject to an additional fee ranging from 15,00 to 40,00 €. If I want to do a yoga I prefer in a quiet and known place. The perception I had, was like I was on an infomercial channel and also had to pay to view it. I do not think it is right. And frankly I do not understand. In short, my desire to learn and try was not met during this event.
At the festival, however, have participated different schools of yoga, massage specialists, posture, breathing, and producers of green household items and even a builder of wooden houses to 100%!
Fortunately, there were also some things that I really enjoyed, like space games where my daughter was able to learn some yoga exercises (at least her!), strictly vegan food, and companies like Smartgarden and Soligno Rubner.
Smartgarden, as the name implies, provides solutions for garden in apartments, on terraces and in urban areas in the form of green walls of buildings. Moreover, thanks to this company I’ve known the brand Vipot which produces plant pots and dishes using the waste product in the production of rice, the so-called husk, which is the envelope in which is contained a grain of rice. This gap represents 20% of the total weight of the rice and so far had not been used in any way. The Vipot thought to use it in the gardens and in restaurants, using the husk and other aggregates plant, without any toxic substance. In addition, all production waste is recycled in the process further. Another very important thing is that the process of forming and molding takes place at lower temperatures compared to the production of the plastic, and then there is also an energy saving.
It’s natural, biodegradable, dishwasher safe and suitable for cooking in a microwave oven.

Soligno instead builds homes in 100% solid wood with no use of nails or glue with an interlocking system. Well, if you imagine only a small rustic wood you are wrong. They also make modern houses and equipped with every comfort.

Di recente ho partecipato allo Yoga Festival tenutosi a Milano. Purtroppo le mie aspettative erano superiori rispetto a quello che ho trovato.
Per poter partecipare è neccessario effettuare il pagamento relativo alla quota associativa di 10,00 e fin qui va bene, ma un volta entrata mi sono sentita come spettatrice inerme di molteplici pubblicità degli espositori presenti. Insomma, secondo me il bello di questi eventi è la possibiltà di conoscere e provare nuove attività e prodotti, ma anche questo, nella maggior parte degli stand presenti, era soggetto ad un ulteriore pagamento che variava dai 15,00 ai 40,00 euro. Se desidero fare una lezione di yoga la faccio in un luogo tranquillo e conosciuto. La percezione che ho avuto era come se fossi su un canale di telepromozione e dovessi pure pagarlo per poterlo vedere. Non lo trovo giusto.
E sinceramente non lo capisco. Insomma, la mia voglia di conoscere non è stata soddisfatta durante questo evento.
Al festival hanno comunque partecipato diverse scuole di yoga, specialisti di massaggi, di postura, di respirazione, e produttori green di oggetti per la casa e addirittura un costruttore di case in legno al 100%!
Per fortuna ci sono state anche alcune cose che ho apprezzato molto, come lo spazio giochi dove la mia bimba ha potuto imparare alcuni esercizi dello yoga (almeno lei!), cibo rigorosamente vegano, e aziende come Smartgarden e Soligno Rubner.
Smartgarden, come dice il nome, propone soluzioni per giardini negli appartamenti, sui terrazzi e nei contesti urbani sotto forma di pareti degli edifici green. Inoltre, grazie a questa azienda ho conosciuto il marchio Vipot il quale produce vasi per le piante e stoviglie utilizzando il prodotto di scarto nella produzione di riso, la cosiddetta lolla, cioè l’involucro nel quale è racchiuso il chicco di riso. Questo scarto rappresenta il 20% del peso totale del riso e finora non veniva impiegato in nessun modo. La Vipot ha pensato di impiegarla nei giardini e nella ristorazione, utilizzando la lolla e altri aggregati vegetali, senza alcuna sostanza tossica. Inoltre tutti gli scarti della produzione vengono ulteriormente riciclati nel processo produttivo. Un’altra cosa molto importante è che il processo di formatura e stampaggio avviene a temperature più basse rispetto alla produzione della plastica e quindi vi è anche un risparmio energetico.
E’ naturale, biodegradabile, lavabile in lavastoviglie e adatto alla cottura nel forno a micronde.

Soligno invece costruisce case in legno massello al 100% senza alcun utilizzo di chiodi o collanti con un sistema ad incastri. Beh, se vi immaginate solo una casetta rustica in legno vi sbagliate. Realizzano anche case moderne e complete di ogni comfort.

Niedawno wzięłam udział w Festiwalu Jogi, która odbyła się w Mediolanie. Niestety, moje oczekiwania były wyższe niż to, co znalazłam.
W celu uczestnictwa należy dokonać płatności składki członkowskiej w wysokosci 10,00 €, w sumie dobrze, ale po wejsciu poczułam zasypana wielokrotna reklama wystawców. Krótko mówiąc, myślę, że wydarzenia sa po to aby uczyć się i próbować nowych aktywnosci i produktów, ktore w większości przypadkow były przedmiotem dodatkowych opłat w zakresie od 15,00 do 40,00 euro. Wychodze z zalozenia, ze jeśli chce uczestniczyc zajęciach jogi wolę to zrobic w cichym i znanym miejscu. Ogolnie odnioslam wrazenie jakbym byla na kanale telesprzedazy za ktory musialam dodatkowo płacić, żeby go ogladac. Nie sądzę, że to jest fair.
I szczerze mówiąc nie rozumiem tego. Krótko mówiąc, moje pragnienie poznawania i nauki nie zostal spełniony w tym przypadku.
Na festiwalu, uczestniczyły różne szkoły jogi, specjalistów masażu, postawy, oddychania i producentów artykułów “green”, a nawet firma budownicza domów drewnianych w 100%!
Na szczęście, było też kilka rzeczy, które naprawdę docenilam, jak kątek zabawy dla dzieci, gdzie moja córka mogla nauczyć się kilku ćwiczeń jogi (przynajmniej ona!), sciśle wegańskie bary, firmy takie jak Smartgarden i Soligno Rubnera.
Smartgarden, jak sama nazwa wskazuje, dostarcza rozwiązania dla ogrodow w mieszkaiach, na tarasach i na obszarach miejskich w postaci prawdziwych zielonych ścian budynków. Co więcej, dzięki tej firmie poznalam markę Vipot która wytwarza doniczki i patelnie z wykorzystaniem odpadow w produkcji ryżu, czyli łuskę,w której zawarte jest ziarnko ryżu. Odpadek ten stanowi 20% całkowitej wagi ryżu i jak dotąd nie były wykorzystywane w zaden sposób.Vipot wpadl na pomysl by wykorzystać go w ogrodach i w restauracjach, łaczac łuske i innymi substancjami pochodzenia roslinnego, bez dodtku żadnych toksycznych substancji. Ponadto, wszystkie odpady produkcyjne są utylizowane w dalszym procesie produkcji. Inną bardzo ważną rzeczą jest to, że proces tworzenia i formowania odbywa się przy niższych temperaturach w porównaniu do produkcji plastiku, oznacz to oszczędność energii.
Produkty te sa naturalne, biodegradowalne,nadajace sie do mycia w zmywarce i do gotowania w kuchence mikrofalowej.

Soligno z kolei buduje domy w 100% z litego drewna, bez użycia gwoździ czy kleju, stocujac jedynie system blokujący. Cóż, jeśli wyobrazacie sobie mały drewniany staroswiecki domek jesteście w błędzie. Buduja rowniez nowoczesne domy i wyposażone we wszelkie udogodnienia.

3 4

Smartgarden

Smartgarden

7

Smartgarden

Smartgarden

Bamboo bike

Bamboo bike

Smartgarden

Smartgarden

Seeds sprouts

Seeds sprouts

18

The book shop. Soon updates about my customs. Just need a bit of time for reading.

The book shop.
Soon updates about my customs. Just need a bit of time for reading.

Smartgarden

Smartgarden

Vipot - Smartgarden

Vipot – Smartgarden

Smartgarden

Smartgarden

Dinner time

Dinner time

Advertisements

36 thoughts on “MILAN YOGA FESTIVAL

  1. Sono stata anche io allo Yoga Festival a Milano e concordo con la tua riflessione, ogni anno torno a casa con una borsa stracolma di opuscoli e pieghevoli! Devo anche aggiungere però che l’ aria che si respira e l’ atmosfera che si percepisce lì sono qualcosa di veramente speciale. Namaste

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s