LET’S RUN TOGETHER

The jogging is one of the sports that I have always hated deeply. Probably due to my aversion is the wrong approach to this sport. I usually pretend to myself that I must immediately reach a satisfactory outcome in everything I do, in fact,

the first exit I always run for about 15 minutes then feeling exhausted, demotivated and really bad!
This time I decided to try again. I want to be free to workout at any place on the planet and without time constraints and gyms. For this reason I want to start gradually and publish the first results, impressions, mood and physical condition.
If for some reason you’re putting off, and ideally you do not love jogging, join me!
So, what are you waiting for? First of all we need a suitable pair of shoes, that you probably already have. Otherwise, what better time to buy them? Remember the summer sales begin on Saturday!
There is another thing: CHARITY MILES, an app different from the usual applications for athletes who measure their performance. This instead is more, indeed, much more, because for every mile (1.6 km) route on foot or by bike, allows you to donate 0.10 to $ 0.25 to various charities (you choose from list to those who donate). I’ll give you an appointment for Tuesday, but before the start I will publish the first goal.

La corsa è uno degli sport che ho sempre odiato profondamente. Probabilmente l’avversione è dovuto al mio approccio sbagliato a questa attività fisica. Di solito pretendo da me stessa di raggiungere subito un risultato soddisfacente in tutto quello che faccio, infatti alla prima uscita ho sempre corso per circa 15 minuti sentendomi poi sfinita, demotivata e male!
Questa volta ho deciso di riprovarci. Voglio essere libera di fare dello sport in qualsiasi luogo del pianeta e senza vincoli di orario e palestre. Per questo motivo voglio partire gradualmente e pubblicare i primi risultati, le impressioni, lo stato d’animo e la condizione fisica.
Se anche tu per qualche motivo stai rimandando e idealmente non ami la corsa, unisciti a me!
Dunque, cosa aspettiamo? Prima di tutto ci serve un paio di scarpe adatte, che probabimente hai già. Altrimenti, quale momento migliore per acquistarle? Ricordati che sabato cominciano i saldi estivi!
C’è un’altra cosa: CHARITY MILES, un’app diversa dalle solite applicazioni per gli sportivi che misurano le loro prestazioni. Questa invece fa di più, anzi, molto di più, perché per ogni miglio (1,6 km) percorso a piedi o in bici, permette di donare da 0,10 a 0,25 $ a varie associazioni di beneficenza (scegli tu dall’elenco a chi donare). Ti do appuntamento per martedì, ma prima di partire pubblicherò il primo obiettivo.

Jogging to jeden ze sportów, którego zawsze bardzo nienawidziłam. Prawdopodobnie moja awersja jest spowodowana złym podejściem do tego sportu. Zwykle oczekuje od sobie od razu zadowalające wyniki we wszystkim co robię, i niestety kazde podejscie do joggingu trwalo około 15 minut, po ktorym towarzyszylo mi uczucie wyczerpania, demotywacji i ogolnie złego samopoczucia!
Tym razem postanowiłam spróbować jeszcze raz. Chcę być wolna uprawiać sport w każdym miejscu na kuli ziemskiej, bez ograniczeń czasowych i siłowni. Z tego powodu chcę zacząć stopniowo i opublikuje pierwsze wyniki, wrażenia, samopoczucie i kondycję fizyczną.
Jeśli z jakiegoś powodu jesteś zwlekasz, lub myslisz, ze nie cierpisz biegac, dołącz do mnie!
Więc, na co czekasz? Przede wszystkim musimy miec odpowiednią parę butów, najprawdopodobniej już je posiadasz. W przeciwnym razie, nie ma lepszej pory, aby je kupić? Wyprzedaże letnie zaczynają w sobotę!
Jest jeszcze jedna rzecz: CHARITY MILES, aplikacja do smartphonow, ktora różni się od typowych aplikacji dla sportowców, którzy mierzą swoje wyniki. CHARITY MILES jest czyms więcej, dużo więcej, bo za każdą milę (1,6 km) pokonanej trasy pieszo lub na rowerze, pozwala na oddanie 0,10 do 0,25 dolarów na cele charytatywne (można wybrać z listy dla kogo darować). Dam wam spotkanie na wtorek, ale przed startem opublikuję nasz pierwszy obiektyw.

Advertisements

14 thoughts on “LET’S RUN TOGETHER

  1. Nice post about jogging, which is indeed more complex than it first seems. Thanks for dropping by my blog – glad you like it. And congratulations on your mastery of languages!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s